info@pointer-it.si
07 / 81 49 800
07 / 81 49 801

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

glavna_knjiga_saldakonti

 

Glavna knjiga s s saldakonti omogoča vodenje celotnega poslovanja po stroškovnih nosilcih. V saldakontih je omogočeno avtomatsko zapiranje iz pregleda odprtih postavk.

Modul Glavna knjiga je prilagojena uvozu izpiskov TRR, knjiženju blagajne, izravnav ter knjiženju dnevnika. Ta modul je namenjen kontroli in obračunu DDV in izpisom pripadajočih prilog (knjiga prejetih računov, knjiga izdanih računov, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah). Obračun DDV je prilagojen tako, da se pri zaključku obrazec lahko direktno odda na portal eDavki.

 

Ob koncu poslovnega leta je z modulom omogočeno zaključevanje in priprava bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse poslovne subjekte (d.o.o., d.n.o., s.p., društva, kmetijska gospodarstva,…..). Bilance se lahko kadarkoli med letom pregledujejo. Hkrati se v zavihku poročila avtiomatsko sestavijo naslednja poročila: SFR, SKV, Intrasta in ePobot.

Zavihek izpisi omogoča analitični pregled prometa, pregledovanje kupcev in dobaviteljev, kontrolo DDV obtračuna, predvsem pa je zelo uporaben pregled poslovanja podjetja.

Glavna knjiga omogoča prevzem in izdajo e-računov ki bodo obvezni za vse proračunske uporabnike. Za vse ostale poslovne subjekte pa takšen način poslovanja bistveno zmanjša administrativno delo in zniža stroške poslovanja.

V modulu je omogočeno pregledovanje poslovanja tudi v obliki grafikonov po različnih vrstah postavk s prikazom trendov in napovedi.

Modul GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI je vključen v PAKET XL.